raphael decock web
Raphaël De Cock (Griff, Osuna, Graindelavoix: la Muntagna Nera, NadiSuna, Northern Lights, Waira, A Contrabanda, Club Médieval, Muzikaciné Odna, ...) geeft een workshop waar we dieper ingaan op de traditionele zang van welbepaalde streken.

Het aanleren gebeurt spontaan en op het gehoor (geen muzikale kennis vereist, geen partituren). De bedoeling is niet leren zingen op zich of het aanleren van zangtechniek of stemvorming. Wel wordt er extra aandacht besteed aan typische versiertechnieken, stemtimbre en intonatie van de tradities die we onder de loep nemen. De hoofdbedoeling is een bepaald repertoire "onder de stembanden" te krijgen.

Uren: van 19u tot 22u
Niveau: open voor alle niveaus
Prijs: 80 euro
code: WZANG
data: 5, 6, 7 juli 2016
p
laats: Het Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen
Inschrijven
 vooraf is noodzakelijk. 
Stuur een mail met vermelding van je naam, adres, telnr., workshop en niveau waarvoor je inschrijft.
Stort het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van vzw Carte Blanche:
IBAN: BE53 0682 1602 1653
BIC: GKCCBEBB
In de mededeling noteer je je naam en de code die bij de workshop vermeld staat.