Carte Blanche organiseert sinds 1993 dans-, zang- en percussiecursussen, animaties en vormingsinitiatieven in het teken van ontmoeting en solidariteit.

Eén grote tafel. Mensen van alle straten. Warmte van verre landen.

Carte Blanche wil openheid in de samenleving.

Bewuste openheid ervaart, erkent en benut de voortdurende veranderingen, confrontaties en uitdagingen van de samenleving als een bron of een vorm van verrijking.

Carte Blanche is een organisatie die volwassenen en jongeren authentieke Afrikaanse en Braziliaanse kunsten in al hun uitingsvormen leert waarderen en openheid voor deze kunstuitingen in de Vlaamse samenleving nastreeft. 
Daar plaatsen wij ook Westerse expressievormen naast, waarbij de ontmoeting ons ten zeerste interesseert!

Carte Blanche brengt hiervoor mensen van verschillende sociale lagen, verschillende culturen, verschillende leeftijden bijeen door  dans-, zang- en percussiecursussen, animaties en vormingsinitiatieven in een professioneel kunsteducatief kader te organiseren.

De visie die aan deze missie ten grondslag ligt is:

  1. Het geloof in een open samenleving waarin ieders eigenheid – sociale zowel als etnisch-culturele -  gerespecteerd en gewaardeerd wordt.
  2. Het geloof dat zo’n samenleving enkel kan groeien vanuit gelijkwaardige participatie. Dat vereist inzicht in de rijkdom van de andere (cultuur).
  3. Het geloof dat zo’n inzicht niet enkel via theorieën maar via ervaringsgerichte kunsteducatie wordt overgebracht.

Via actieve kunsteducatie – vanuit de behoefte van mensen om samen te dansen, spelen, bewegen, musiceren – worden vensters opengegooid. De vreemdheid, de drempel wordt immers opgezocht en overwonnen; niet op veilig theoretische afstand maar lijfelijk en emotioneel.  Theorieën over samenleven worden omgezet in praktijk. Zo beantwoordt Carte Blanche aan de behoefte aan ontspanning, sociaal contact, kennismaking met een andere cultuur, engagement, lichaamsexpressie van een steeds groeiende interculturele groep Vlamingen. Bewuste openheid ervaart, erkent en benut de voortdurende veranderingen, confrontaties en uitdagingen van de samenleving als een bron of een vorm van verrijking.

Carte Blanche is geïnteresseerd in het in gang zetten van een proces en niet in het  overbrengen van een product. Doet de kwaliteit van het product er dan niet toe? Jawel, heel veel. Sterker nog: slechts de grootste kwaliteit kan dat proces van openheid in gang zetten. Het product dient het proces.

De kunsteducatieve visie van Carte Blanche is gebaseerd op professionaliteit en kwaliteitsbewaking enerzijds en op persoonlijk contact anderzijds. Hierbij is het sociaal gebeuren van groot belang en wordt veel aandacht besteed aan informatie maar ook aan voortdurende innovatie.

Beleven en meemaken staat bij Carte Blanche centraal, en parallel daaraan het ontwikkelen van de analyse, de kritische kijk, de kennis, de techniek, maar zeker ook het geloof in de eigen creativiteit en in de kracht van de verbeelding,... Kortom, kunsteducatie gaat bij Carte Blanche om een intens proces van sensibilisering met als doel een verhoging en verdieping van de culturele competenties van de deelnemers. Kennismaking met en beleving van de kunsten is het doel met het oog op het verbreden en verdiepen van de cultuurparticipatie. Alle activiteiten van Carte Blanche zijn erop gericht om tot een beter begrip van de kunsten te komen.

Carte Blanche werkt enkel met professionele lesgevers die gepassioneerd zijn door de specialiteit waarin ze les geven en van wie de meesten verbonden zijn met het professionele kunstenlandschap in Vlaanderen of in hun land van herkomst. Ze zijn pedagogisch sterk. Ze geven hun kennis door, gesteund op een goede techniek, en hebben tevens een brede achtergrond i.v.m. de desbetreffende cultuur. 

De belangrijkste peilers in de werking van de organisatie zijn enerzijds de kwaliteitszorg op het vlak van het aanbod door o.a. een professionele ondersteuning en opvolging van de docenten en anderzijds de integere benadering van de heterogene doelgroep door o.a. een nauw persoonlijk contact met de cursisten. Daarnaast is vanaf het begin het werken met vrijwilligers een belangrijke en onontbeerlijke peiler in de werking, de ploeg vrijwilligers maakt mee de werking dagelijks en wekelijks waar!

Na jaren van omzwervingen hebben we sinds 2003 onze uitvalsbasis in het Oude Badhuis. We hebben een structurele samenwerking kunnen uitbouwen met dit centrum, gelegen in een zeer diverse wijk te Antwerpen, dat ontmoeting centraal stelt. We herkennen ons hierin en voelen ons er thuis...